Pravila nagradne igre Decembrska čajanka 2019

 Pravila nagradne igre Decembrska čajanka 2019:

  1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE Organizator nagradne igre  je KOROŠKA KAŠČA d.o.o., Partizanska pot 8, 2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju: organizator). Izvajalec nagradne igre je prav tako KOROŠKA KAŠČA d.o.o.,  (v nadaljevanju: izvajalec).  

  1. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18. let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani. Udeleženci nagradne igre ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati.  

  1. TRAJANJE NAGRADNE IGRE Nagradna igra poteka od 10. 12. 2019 do vključno 19. 12. 2019.

  1. NAMEN NAGRADNE IGRE Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Koroška Kašča.

  1. POTEK NAGRADNE IGRE IN ŽREBANJE NAGRAJENCEV Nagradna igra bo potekala na Facebook strani Kašče: https://www.facebook.com/trgovinakasca/. Na tej strani bo od 10.12. 2019 objavljena nagradna igra, ki bo posameznike pozivala k sodelovanju v nagradni igri z nagrado: vrhunski čaj v privlačni darilni škatli. Uporabniki lahko v nagradni igri Decembrska čajanka 2019 sodelujejo z všečkanjem, deljenjem in označitvijo 3 prijateljev. Med vsemi sodelujočimi bomo 20.12.2019 naključno izžrebali enega posameznika, ki bo prejel vrhunski čaj v privlačni darilni škatli. Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradnih igrah. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na Facebook strani Kašča.

  1. NAGRADE Z nagrado vrhunski čaj v privlačni darilni škatli bomo nagradili 1 sodelujočega. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.  

  1. PREVZEM NAGRAD Nagrado bodo nagrajenci prevzeli v trgovini Kašča, Glavni trg 4, 2380 Slovenj Gradec ali pa jo bodo prejeli po pošti. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen.  

  1. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za: - nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, - kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade, - kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.  

  1. KONČNE DOLOČBE Pravila te nagradne igre so na voljo na Facebook strani Kašča https://www.facebook.com/trgovinakasca/ Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Kašča https://www.facebook.com/trgovinakasca/.

Objavljeno  9.12.2019 v Slovenj Gradcu., nagradna igra Decemberska čajanka 2019.