Naše fotografije

Začetek  – otvoritev Kašče 16. 02. 2009 ob 12 uri

                   

Malo smo spremenili in dopolnili

      

Pa se preselili na Glavni trg 4